Lejevilkår & lejebetingelser

Udlejningsbetingelser

(Gældende fra 1. august 2021)

 

Vigtigt - Gælder For Alle Udlejninger - Lejer SKAL være over 18 år!

Samt være i besiddelse af billedlegitimation i form af kørekort eller pas.

Der tages kopi af legitimation, og gemmes kun i udlejningsperioden.

Der ud over, underskrives der en kontrakt med Udlejningsbetingelser ved afhentning. Den underskrives af begge parter, og begge får en kopi af aftalen.

 

Ansvar

1. Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.

2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette CleanRooms ApS om dette på telefon: 40 111 788, eller på mail.: info@cleanrooms.dk

3. Lejer hæfter for alle skader, der pådrages udstyret i lejeperioden – Samlet værdi kr. 7.000,00 inkl. moms for hele maskinen.

4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.

5. Ved misligholdelse af udstyret, kan CleanRooms ApS helt eller delvist tilbageholde det indbetalte depositum, eller opkræver for skader.

6. Lejer sørger for at det lejede holdes under opsyn af en voksen/myndig person.

7. Det er lejers ansvar at overholde den instruktion der gives af CleanRooms ApS ved leje af udstyr – Vejledninger kan ses på hjemmesiden under produkter, og derefter under downloads.

8. Hvis det lejede udstyr benyttes af andre end lejer er det på eget ansvar.

 

Afhentning/levering

1. Ved afhentning/levering af udstyr udfyldes en lejekontrakt. Gyldig legitimation skal forevises.

2. Der tages kopi af legitimation, og gemmes kun i udlejningsperioden.

3. Lejere modtager genpart af denne kontrakt.

4. Lejere erkender at udstyret modtages i god og brugbar stand.

Afhentningssted er hos CleanRooms ApS, Finlandsgade 30, 4690 Haslev

 

Returnering/tilbagelevering

1. Lejere er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand som ved modtagelsen, dvs. i rengjort stand og uden fejl & mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort ordentligt, skal der betales kr. 200,00 i rengøringsgebyr.

2. Mangler løsdele til udstyr betales disse til vores genanskaffelsespriser. Dette opkræves kunden på særskilt faktura, og vil skulle betales med normalt betalingsvarsel.

3. Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt og inden kontorlukke tid, opkræves der normal leje for hverdage kr. 195,00 inkl. moms, og for weekend kr. 400,00. inkl. moms.

4. Afleveres udstyr sådan, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.

5. Udlejer hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder som udstyret kan lave. Derfor er det vigtigt at læse vejledningerne som beskrevet i Ansvar under punkt 7.

Returneringssted er hos CleanRooms ApS, Finlandsgade 30, 4690 Haslev

 

Betaling

Ved afhentning af udstyr betales det fulde lejebeløb samt depositum i henhold til faktura, medmindre det er forudbetalt via online bestilling.

 

Accept af vilkår

Ved indgåelse af lejekontrakt accepteres alle vilkår for betaling, ansvar og aflevering.